Հարթության վրա տրված են երեք կետեր՝ A14;4, B17;10, C9;14
 
Գտիր AB և BC վեկտորների կոորդինատները:
 
ABi;i
 
BCi;i