Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Կոորդինատային առանցքին զուգահեռ վեկտոր 1Մ.
2. Վեկտորների երկարությունները 2Մ.
3. Վեկտորի կոորդինատները 1Մ.
4. Երեք կետ 3Մ.
5. Վեկտորների կոորդինատները 3Մ.