Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից, վեկտորի կոորդինատներ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Կոորդինատային առանցքին զուգահեռ վեկտոր 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ վեկտորը պետք է տեղադրել կոորդինատների սկզբնակետում
2. Կոորդինատներով տրված վեկտորի մոդուլը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է հաշվել կոորդինատներով տրված վեկտորի մոդուլը
3. Վեկտորների երկարությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Պետք է գտնել վեկտորների երկարությունները
4. Կոորդինատների սկզբնակետում տեղադրված վեկտորը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել վեկտորի կոորդինատները
5. Վեկտորի կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է գտնել վեկտորի կոորդինատները
6. Կոորդինատային առանցքին զուգահեռ վեկտորի կոորդինատները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կոորդինատային առանցքներին զուգահեռ վեկտորը պետք է տեղադրել կոորդինատների սկզբնակետում և գտնել դրա կոորդինատները
7. Երեք կետ 3 տեսակ - վերլուծական միջին 3Մ. Պետք է գտնել երեք կետերով առաջացած երկու վեկտորների կոորդինատները
8. Վեկտորի ծայրակետերի որոշումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է որոշել վեկտորի ծայրակետերը
9. Վեկտորների կոորդինատները 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է գտնել կոորդինատների սկզբնակետում տեղադրված վեկտորի վերջնակետը
10. Համուղղված վեկտորներ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է գտնել պարամետրի արժեքը
11. Քառանկյան կողմերը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Պետք է ապացուցել, որ քառանկյունը զուգահեռագիծ է

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից» թեմայից 00:20:00 հեշտ 10Մ. Առաջադրանքներ վեկտորի տրված կետից տեղադրելու վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից» թեմայից 00:25:00 միջին 12Մ. Առաջադրանքներ վեկտորի տրված կետից տեղադրելու վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վեկտորի տեղադրումը տրված կետից» թեմայից 00:25:00 միջին 22Մ. Առաջադրանքներ վեկտորի տրված կետից տեղադրելու վերաբերյալ