Հայտնի է, որ a16;16 և b48;m վեկտորները համուղղված են:
 
Հաշվիր \(m\)-ի արժեքը:
 
Պատասխան՝ m=i