Վեկտորի վերածումն՝ ըստ տարագիծ վեկտորների զույգի
Հիշենք, որ վեկտորը k0 թվով բազմապատկելիս ստանում ենք երկու համագիծ վեկտորներ, ընդ որում, եթե k>0, ապա վեկտորները համուղղված են, իսկ եթե k<0, ապա վեկտորները հակուղղված են: Վեկտորների երկարությունները տարբերվում են \(k\) անգամ:
 
Reiz1.png
 
Ճիշտ է նաև հակադարձ պնդումը:
Եթե a և b ոչ զրոյական վեկտորները համագիծ են, ապա գոյություն ունի k0 թիվ այնպիսին b=ka
Հիմա դիտարկենք a և b ոչ համագիծ (տարագիծ) վեկտորները:
Ասում են, որ c վեկտորը վերածվում է ըստ a և b տարագիծ վեկտորների, եթե գոյություն ունեն \(k\) և \(m\) թվեր այնպիսին, որ c=ka+mb
\(k\) և \(m\) թվերը կոչվում են վերածման գործակիցներ:
Ցանկացած վեկտոր կարելի է վերածել ըստ տրված երկու տարագիծ վեկտորների, ընդ որում՝ գործակիցները որոշվում են միակ ձևով:
Izteikšana1.png
Աղբյուրները
Լ.Ս. Աթանասյան, Վ.Ֆ. Բուտուզով, Ս.Բ. Կադոմցև, Է.Հ. Պոզնյակ, Ի.Ի..Յուդինա: Երկրաչափություն 9-րդ դասարան, Երևան, "Զանգակ", 2013: