Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համագիծ վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
2. Երկու վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
3. Վեկտորի վերածումն՝ ըստ տրված զույգի

Բարդություն հեշտ

1
4. Երկու վեկտորների հավասարություն

Բարդություն հեշտ

2
5. Համագիծ/տարագիծ վեկտորներ

Բարդություն հեշտ

1
6. Պնդման ձևակերպումը

Բարդություն միջին

3
7. Վեկտորային հավասարություններ

Բարդություն միջին

3
8. Վերածված վեկտորի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
9. Վեկտորի վերածումն`ըստ վեկտորների տրված զույգի

Բարդություն միջին

3
10. Վեկտորի վերածումն՝ ըստ տրված վեկտորների

Բարդություն միջին

4
11. Երեք կետեր

Բարդություն միջին

4
12. Համուղղված և հակուղղված վեկտորների կոորդինատները

Բարդություն բարդ

5
13. Վեկտորնեի վերածումը սեղանի մեջ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար