Գտիր \(x\)-ի և \(y\)-ի արժեքները՝ 9a+yb=17b+xa  
 
\(x\)\(=\); \(y\)\(=\)