Հետևյալ նկարի վրա տրված է dևg վեկտորների զույգը:
 
qar2.png
 
Ինչպիսի՞ն են այդ զույգի վեկտորները՝ :