Լրացրու պնդումը (ընտրիր ճիշտ տարբերակները):
 
  կարելի է վերածել ըստ   վեկտորների, ընդ որում՝ վերածման  որոշվում են  կերպով: