Գտիր հետևյալ հավասարություններին բավարարող \(x\) և \(y\) գործակիցները:
 
1. 2a+yb=3b+xa  
 
    \(x\)\(=\); \(y\)\(=\)
 
2. 6a+ybxa10b=0 
 
    \(x\)\(=\); \(y\)\(=\)
 
3. 21a+2b2yb3xa=0
 
    \(x\)\(=\); \(y\)\(=\)