Հետևյալ նկարի վրա տրված է b վեկտորը և վեկտորների dևf զույգը:
 
qar2.png
 
b վեկտորը  ըստ dևf զույգի: