Տրված են \(K\), \(L\), \(M\) կետերը և \(Z\) կետը. որը  \(LM\) հատվածը բաժանում է 5\( :\)13 հարաբերությամբ՝ հաշված \(L\) կետից:

KZ վեկտորը վերածիր ըստ KL=x և KM=y վեկտորների:
 
KZ=iix+iiy