1. Ընտրիր համուղղված վեկտորները:
 
 
2. Ընտրիր հակուղղված վեկտորները: