Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

9Մ.
1. Համագիծ վեկտորներ 1Մ.
2. Վեկտորի վերածումն՝ ըստ տրված զույգի 1Մ.
3. Համագիծ/տարագիծ վեկտորներ 1Մ.
4. Վեկտորային հավասարություններ 3Մ.
5. Վեկտորի վերածումն`ըստ վեկտորների տրված զույգի 3Մ.