Զուգահեռագծի կանոնով կատարիր GF+GS գումարումը տրված ուղղանկյունանիստի մեջ:
 
pic1.png
 
Պատասխան՝ i