Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Եռանկյան կանոնը

Բարդություն հեշտ

1
2. Վեկտորների գումարման տեսակը

Բարդություն հեշտ

1
3. Զուգահեռագծի եղանակ

Բարդություն հեշտ

2
4. Վեկտորների գումարը

Բարդություն միջին

3
5. Վեկտորների գումարում

Բարդություն միջին

3
6. Գումարում եռանկյան կանոնով

Բարդություն միջին

4
7. Վեկտորների գումարում զուգահեռագծի կանոնով

Բարդություն միջին

3
8. Վեկտորներ երկրաչափական պատկերի մեջ

Բարդություն միջին

4
9. Վեկտորների գումար շեղանկյան մեջ

Բարդություն բարդ

5
10. Ուժերի համազորը

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար