Տրված է \(ABCD\) քառակուսին, \(O\)-ն նրա անկյունագծերի հատման կետն է, a=OB,b=OC
 
kvadrats eksamen 13.JPG
 
Ո՞րն է վեկտորների a+b գումարը: