\(A\) մարմնի վրա ազդում են երկու փոխադարձաբար ուղղահայաց ուղղված F1 և F2 ուժերը: Հայտնի է, որ F1 ուժը հավասար է 40 Ն, իսկ ուժերի F համազորը՝ 58 Ն:
 
Հաշվիր F2 ուժը:
 
F2 \(=\)  Ն