Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

13Մ.
1. Եռանկյան կանոնը 1Մ.
2. Զուգահեռագծի եղանակ 2Մ.
3. Վեկտորների գումարում 3Մ.
4. Վեկտորների գումարում զուգահեռագծի կանոնով 3Մ.
5. Վեկտորներ երկրաչափական պատկերի մեջ 4Մ.