Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Վեկտորների գումարման եռանկյան կանոնը Վեկտորների գումարման եռանկյան կանոնը
2. Վեկտորների գումարման զուգահեռագծի կանոնը Վեկտորների գումարման զուգահեռագծի կանոնը, վեկտորների գումարման օրենքները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Եռանկյան կանոնը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը
2. Վեկտորների գումարման տեսակը 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 1Մ. Պետք է ընտրել վեկտորների գումարման տեսակը
3. Զուգահեռագծի եղանակ 2 տեսակ - մեկնաբանական հեշտ 2Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ նկարը
4. Վեկտորների գումարը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել երկու վեկտորների գումարը
5. Վեկտորների գումարում 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Պետք է ընտրել ճիշտ հավասարությունը
6. Գումարում եռանկյան կանոնով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել տրված վեկտորների գումարը
7. Վեկտորների գումարում զուգահեռագծի կանոնով 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Վեկտորները պետք է գումարել զուգահեռագծի կանոնով
8. Վեկտորներ երկրաչափական պատկերի մեջ 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Պետք է ընտրել տրված վեկտորների գումարը
9. Վեկտորների գումար շեղանկյան մեջ 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել վեկտորների գումարի երկրարությունը
10. Ուժերի համազորը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Պետք է գտնել վեկտորի մոդուլը

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք «Վեկտորների գումարումը» թեմայից 00:20:00 միջին 13Մ. Առաջադրանքներ վեկտորների գումարման վերաբերյալ

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք «Վեկտորների գումարումը» թեմայից 00:15:00 միջին 16Մ. Առաջադրանքներ վեկտորների գումարման վերաբերյալ
2. Ստուգողական աշխատանք «Վեկտորների գումարումը» թեմայից 00:20:00 միջին 21Մ. Առաջադրանքներ վեկտորների գումարման վերաբերյալ