Թվարկված նկարում պատկերված է g=i+h հավասարությունը:
 
f4.png
 
Ո՞ր կանոնով է կատարված վեկտորների գումարումը՝ :