Տրված է \(TUVZ\) սեղանը: Ո՞ր վեկտորն է հավասար հետևյալ վեկտորների տարբերությանը՝ ZVZU:
 
19.bmp