Այս նկարներից որո՞մ է ներկայացված վեկտորների gh տարբերությունը: