Տրված է \(ABCD\) քառակուսին, \(O\)-ն նրա անկյունագծերի հատման կետն է, a=OC,b=OD
kvadrats eksamen 13.2.JPG
 
Ո՞րն է վեկտորների ab տարբերությունը: