Տրված է \(KLMN\) քառանկյունը: 
 
MN վեկտորն արտահայտիր KL=x, LM=yKN=z վեկտորների միջոցով
 
15.png
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: