Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Վեկտորների տարբերությունը 1Մ.
2. Վեկտորների հանում սեղանի մեջ 2Մ.
3. Վեկտորների հանում ուղղանկյունանիստի մեջ 3Մ.
4. Մի քանի վեկտորների տարբերություն 4Մ.