Հայտնի է, որ d և n ոչ զրոյական վեկտորները համուղղված են:
 
Ընտրիր ճիշտ պնդումները: