Տրված է \(ABCD\) քառակուսին:
 
Kvadrats_vekt.png
 
Ընտրիր տրված վեկտորներին համապատասխանող անվանումները:
 
աAB և BA
 
բ. DC և AB
 
գ. CD և AB
 
դ. AB և AD