Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

10Մ.
1. Հակադիր վեկտորներ 1Մ.
2. Ցանկացած վեկտորին համագիծ վեկտորներ 1Մ.
3. Վեկտորների նշանակումը 2Մ.
4. Համագիծ, համուղղված կամ հակուղղված վեկտորներ 3Մ.
5. Վեկտորին համուղղված/հակուղղված վեկտորի ուղղությունը 3Մ.