Հաշվիր a2;2 և b0;2 վեկտորների կազմած անկյունը:
 
Պատասխան՝ abˆ=i°