Բարդության աստիճանը
00:20:00
1. Վեկտորների զույգ նկարի վրա 1Մ.
2. Կոորդինատներով տրված վեկտորների անկյունը 2Մ.
3. Քառակուսու մեջ գտնվող վեկտորների կազմած անկյունները 3Մ.
4. Վեկտորների միջև կազմած անկյուններ 3Մ.
5. Տրված վեկտորների կազմած անկյունները 3Մ.