\(G\) բազմանկյան պարագիծը հավասար է 7 սմ, իսկ մակերեսը՝ 5 սմ²: \(G\) բազմանկյունը զուգահեռ տեղափոխեցին 4 սմ երկարությամբ և աբսցիսների  առանցքի բացասական ուղղությունն ունեցող b վեկտորով և ստացան \(H\) բազմանկյունը:
 
Գտիր \(H\) բազմանկյան պարագիծը:
 
Պատասխան՝  սմ
 
Գտիր \(H\) բազմանկյան մակերեսը:
 
Պատասխան՝  սմ²