Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պատկերի պարագիծն ու մակերեսը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ձևափոխության տեսակը

Բարդություն հեշտ

2
3. Տեղափոխված վեկտորի կոորդինատները

Բարդություն միջին

3
4. Տեղափոխման վեկտորը

Բարդություն միջին

3
5. Քառակուսու զուգահեռ տեղափոխում

Բարդություն միջին

4
6. Հավասարակողմ եռանկյան տեղափոխում

Բարդություն միջին

3
7. Եռանկյան զուգահեռ տեղափոխում

Բարդություն միջին

3
8. Կետի պատկերի կոորդինատները

Բարդություն միջին

4
9. Պարաբոլի տեղափոխում

Բարդություն միջին

3
10. Վեկտորի զուգահեռ տեղափոխում

Բարդություն միջին

3

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար