Կոորդինատային հարթության վրա կոորդինատների սկզբնակետից տեղադրված է a\(=\)\((\)9; 7\()\) վեկտորը:
Գտիր այն վեկտորի վերջնակետը, որը ստացվում է տրված վեկտորը m6;0 վեկտորով զուգահեռ տեղափոխման արդյունքում:
 
Վերջնակետի կոորդինատները՝ \((\); \()\)
  
Արդյո՞ք իրարից տարբերվում են տրված և տեղափոխված վեկտորների կոորդինատները: