Բարդության աստիճանը
00:20:00

Առաջադրանքների ցանկ:

15Մ.
1. Պատկերի պարագիծն ու մակերեսը 2Մ.
2. Տեղափոխված վեկտորի կոորդինատները 3Մ.
3. Քառակուսու զուգահեռ տեղափոխում 4Մ.
4. Եռանկյան զուգահեռ տեղափոխում 3Մ.
5. Պարաբոլի տեղափոխում 3Մ.