Տրված է y=x2 ֆունկցիայի գրաֆիկը, որը զուգահեռ տեղափոխվում է OA վեկտորով, որտեղ՝ O0;0 և A3;0: Ո՞ր ֆունկցիայի գրաֆիկն է ստացվում այդ տեղափոխման արդյունքում:
 
Ընտրիր ճիշտ տարբերակը: