Տրված է \(KLMD\) քառակուսին:
 
\(L\)                                       \(M\)
  Kv_uzd1.png
\(K\)                                         \(D\)
 
1. LD վեկտորով տեղափոխիր տրված քառակուսին:
 
2. Էլ ի՞նչ եղանակով կարելի է ստանալ նույն արդյունքը: