Տրված է \(DFG\) հավասարակողմ եռանկյունը:
 
                                 \(F\)
Trijst_uzd1.png
\(D\)                                                      \(G\)
                                 
Եռանկյունը զուգահեռ տեղափոխվում է DG վեկտորով:
 
Ո՞ր գագաթը կմնա անշարժ այդ տեղափոխման արդյունքում: