Անկշիռ լծակը գտնվում է հավասարակշռված վիճակում:
Որոշի՛ր յուրաքանչյուր բեռի զանգվածը, եթե դրանց ընդհանուր զանգվածը 57 կգ է և l1l2=2
s375.gif
 
Պատասխան՝       
 
1.  m1 \(=\)   կգ:
                            
2.  m2 \(=\)   կգ: