Տրված է անկշիռ լծակ, որը գտնվում է հավասարակշռության մեջ:
Լծակի \(A\) կետում  կախված յուրաքանչյուր բեռի զանգվածը  40 գ է, g=9,8Նկգ 
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ մեծությամբ ուժ է  կիրառված \(B\)  կետում:
 
32.png
 
 Պատասխան՝ \(B\)  կետում կիրառված ուժը     Ն է: