Անկշիռ լծակը գտնվում է հավասարակշռության մեջ:
 
F1-ը և F2-ը  \(A\) և \(B\) կետերում կիրառված ուժերն են,
 
l1-ը և l2-ը՝ լծակի բազուկները:
 
Օգտվելով նկարից, գտի՛ր անհայտ ուժը:
 
Որոշի՛ր F1, եթե  F2=4 Ն
 
Image1677.jpg
 
 Պատասխան՝  Ն: