Հաստատուն արագությամբ 6 կմ ճանապարհ անցած ավտոմեքենայի շարժիչը կատարել է 46 կՋ աշխատանքը:
 
Որոշի՛ր շփման ուժը:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ տասնորդականների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝  Ն: