Մարդատար ավտոմեքենան, շարժվելով \(72\) կմ/ժ արագությամբ, զարգացնում է 740 Ն քարշի ուժ:
 
Հաշվի՛ր, թե ինչքա՞ն աշխատանք կկատարի ավտոմեքենայի շարժիչը 3 ժամում:
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ կիլոջոուլներով:
 
Պատասխան՝  կՋ: