Հանքահորից 1.13 տ զանգվածով ածուխը հավասարաչափ բարձրացնելիս կատարվել է 646 կՋ աշխատանք:
 
g10Նկգ:
 
Որոշի՛ր հանքահորի խորությունը:
 
Պատասխանը գրել ամբողջ թվի ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ մ: 
 
4-9.jpg