Վերամբարձ կռունկը 0.81 մ³ ծավալով բետոնե սալը հավասարաչափ բարձրացնում է 10 մ բարձրության վրա:
 
Բետոնի խտությունը ρ \(=\) \(2000\) կգմ3, g=9,8Նկգ:
Հաշվի՛ր, թե ի՞նչ աշխատանք է կատարվում այդ դեպքում:
 
Պատասխանը ներկայացրու` կիլոջոուլներով և կլորացրու` միավորի ճշտությամբ: 
 
Պատասխան՝  կՋ:
 
Kran-Digalka-i-Transpor-na-Masini-Kontejneri.jpg