Բարդության աստիճանը
00:15:00

Առաջադրանքների ցանկ:

17Մ.
1. Ո՞ր դեպքում է կատարվում մեխանիկական աշխատանք 1Մ.
2. Ճանապարհի և աշխատանքի մասին 4Մ.
3. Ավտոմեքենայի շարժիչի կատարած աշխատանքի հաշվարկ 6Մ.
4. Հանքահորի խորության որոշում 6Մ.