160 Ն կշռով բեռը 15 մ բարձրացնելու համար ծախսվեց 3000 Ջ աշխատանք:
 
Որքա՞ն էր բարձրացնող մեխանիզմի ՕԳԳ -ն:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
 Պատասխան՝  %