50 % ՕԳԳ ունեցող մեխանիզմը կատարեց Aօգտ \(=\) 2000 Ջ օգտակար աշխատանք:
 
Հաշվի՛ր, թե որքանո՞վ է այդ աշխատանքը փոքր մեխանիզմի կատարած լրիվ աշխատանքից:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝ օգտակար աշխատանքը  Ջ-ով փոքր է մեխանիզմի կատարած լրիվ աշխատանքից: