Aօգտ \(= \)939 Ջ օգտակար աշխատանք կատարելու համար բանվորը ստիպված էր կատարել Aլր \(=\)  1283 Ջ աշխատանք:
 
Որքա՞ն է նրա օգտագործած մեխանիզմի ՕԳԳ -ն:
 
Պատասխանը կլորացրու՛ միավորների ճշտությամբ:
 
Պատասխան՝