Նշված բառակապակցություններից ընտրի՛ր ՕԳԳ -ի վերաբերյալ ճիշտ մտքերը.
 
(Կարելի է նշել մի քանի պատասխան):